1. Dobrodošli na forum Pijani Tvor

  Za sve probleme pri registraciji kliknite na Help. Ako i dalje imate problema, kliknite na Contact i opišite svoj problem u e-mailu.

  Help Contact 

  Donirajte i postanite član Donator grupe (Premium Membership). Oglašavajte se na forumu Pijani Tvor ili neki drugi vid Marketinga.

  Donacije Oglašavanje Marketing
Dismiss Notice

Pijani Tvor voli jesti i dijeliti kolačiće (cookies).

Daljnjim korištenjem ovog foruma (web stranice), prihvaćate upotrebu kolačića (cookies) web stranice Pijani Tvor.
Više o tome možete pročitati ovdje.

This page uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.
Read more.
Ups!
Nisi se još uvijek registrirao na forum?
Nije problem, klikni ovdje i kroz 5 minuta si registriran i nećeš više uživati u ovoj poruci.

Ako si već registriran, onda je još manji problem. Klikni ovdje i ulogiraj se na forum.

 Usput, možeš kliknuti i na ova donja tri linka...

 Donacije|Oglašavanje|Marketing

Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!

Discussion in 'Razno' started by ginkgob, 12.03.2010..

 1. ginkgob

  ginkgob Registrirani

  Joined:
  06.01.2010.
  Last seen:
  06.10.2016.
  Messages:
  768
  Messages This Month:
  0
  Messages Last Month:
  0
  Messages Last 100 Days:
  0
  Messages Last Year:
  1
  Spol:
  Ratings:
  +112 / 4 / -0
  [JUSTIFY]Nacionalni park je najpoznatija i najpopularnija kategorija zaštite okoliša. Postoje uvjeti po kojima se neko područje može proglasiti nacionalnim parkom, a to su:
  -veća područja izuzetnih prirodnih kvaliteta (priroda mora biti očuvana izvorski ili neznatno izmjenjena ljudskim korištenjem)
  -prirodni fenomeni moraju biti višestruki (nije dovoljno da oni budu samo botanički ili samo geomorfološki)
  - s obzirom na površinu nacionalnog parka, međunarodni kriteriji kao minimum preporučuju područje površine 20 km kvad., od čega potpuno sačuvano treba biti 10 kvad. km, izuzetak su izolirani otoci.
  Definicija nacionalnog parka isključuje svaku djelatnost koja bi mogla oštetiti i degradirati izvorna svojstva prirode, uključujući tu i krajolik. U nacionalnom parku redovito se zabranjuje iskorištavanje žive i nežive prirode, a dopušta jedino tradicionalna poljoprivreda i turističko-rekreativna djelatnost.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Plitvička jezera

  Plitvice su 1928. godine proglašene nacionalnim parkom, ali neadekvatnim zakonom koji je trebalo produžavati. Tek 1949. Plitvička jezera dobila su trajan status nacionalnog parka. Trideset godina kasnije, 1979. godine, UNESCO je Plitvička jezera uvrstio u listu svjetske prirodne baštine čime je i u svjetskim kulturološkim razmjerima potvrđeno značenje ovog nacionalnoh parka. Plitvička jezera nalaze se u istočnoj Lici između planina Male Kapele i Ličke Plješivice, a neposredno uz cestu što povezuje Zagreb i Dalmaciju. U toku povijesti istraživanja i opisivanja spominje se i različit broj jezera. Danas se obično navodi 16 jezera: Prošćansko (Prošće), Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Vir, Veliki i Mali Jovinovac, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget, Kozjak, Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića brod. Ukupna površina svih jezera iznosi približno 2 km kvad. Oko tri četvrtine navedene površine otpada na dva najveća jezera Kozjak i Prošće, gdje su i najveće dubine u Kozjaku 46 metara, a u Prošću 37 metara. Zajedno s još deset manjih jezera smještenih između njih ovo je skupina Gornjih jezera. Nizvodno od Kozjaka su Donja jezera. Jezera su međusobno povezana mnogim većim i manjim slapovima, a visinska razlika između prvog (Prošća) i posljednjeg jezera (Novakovića brod) iznosi 134 metra. Najveća visinska razlika je između Galovca i Gradinskog jezera, a tu su i najviši cjeloviti međujezerski vodopadi - Galovački buk i Prštavci - visoki 25 metara. Glavnu količinu vode jezerima donose Crna i Bijela rijeka koje utječu u Prošćansko jezero. U Kozjak na njegovom južnom rubu utjeće Rječica. Gornja jezera nalaze se na dolomitnoj podlozi (trijaski dolomiti), svagdje oko ovih jezera, a dijelom i po slapištima prostire se šuma.

  Donja jezera su u vapnencima (kredne starosti) i zbog toga smještena u kanjonu što ga je usjekla rijeka u vremenu koje je orethodilo jezerskoj fazi. Iako kanjon nije dubok (70 do 80 metara) njegove okomite litice daju jezerima poseban ugođaj i slikovitost. Šumovitost je zajedničko obilježje cjelokupnog šireg prostora, pa iako jezera nisu na velikoj nadmorskoj visini, potpunjuje dojam gorskog krajolika. Najviši vrh Male Kapele (1280 m.n.v.) ujedno je i najviša točka u Nacionalnom parku. Najniža je na 400 m. Protočna jezera u kršu nastala su uz pomoć biljaka to jest mahovina. Uz odgovarajuće klimatske uvjete, na mjestima jačeg prozračivanja vode, a to znači u početnoj fauni na brzacima, stvaraju se povoljni uvjeti za život određenih vrsta mahovina. Ako voda što pristiže nosi sa sobom dovoljno otopljenog i zatim ponovno izlučenog kalcij-karbonata, a to je redovito u kršu toplijih podneblja, rada mahovine uz pomoć algi i bakterija, taj kalcij-karbonat zadržavaju i inkrustiraju na svoj površini i korijenskom sustavu, sad je to sedra ili bigar. S vremenom se bezbroj ovih biljaka dograđuju jedne na druge, pregrada u riječnom koritu postepeno raste i uzvodno stvara jezero. Zato se ta jezera zovu fitogena jezera. Osnovni je uvjet za trajno održavanje ovako osjetljivog biodinamičkog procesa stalan i normalan dotok vode u jezera i njezina čistoća. U područje nacionalnog parka obuhvačeni su i prostrani cjeloviti šumski kompleksi, od kojih su neki sačuvali prašumski karakter i izgled pa su posebno zaštićeni kao posebni specijalni šumski rezervati (Čorkova uvala). U istočnim dijelovima parka raste bukova šuma s primjesama gorskog javora, javora mliječa, brijesta, graba i dr. Od grmlja česti su božikovina, žestika crveno pasje grožđe. Zapadni veći dio parka koji pripada masivu Male Kapele izgrađuju šumu bukve i jele s mjestimičnim primjesama smreke. Uz jezera, potoke i izvore raste vrlo bujna hidrofilna vegetacija s vrbama, johama, topolama i sl. Prostrano šumovito područje parka i specifičan režim zaštite stvorio je povoljne uvjete za život i razvoj mnogih životinjskih vrsta na tom području npr. medvjeda, divlje mačke, kune zlatice, vuka, jazavca, srne, divlje svinje. Šume Plitvičkih jezera bogate su pticama, a potoci i jezera ribama i rakovima.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Paklenica

  Nacionalni park Paklenica osnovan je 1949. godine. Njegova površina nije velika (36,5 kvad. km), ali je na tom području okupljen niz izuzetnih prirodnih obilježja: geomorfoloških, geoloških, vegetacijskih, pejzažnih, faunističkih. Najatraktivniji dio nacionalnog parka svakako su orijaški klanci Velike i Male Paklenice. Počinju neposredno uz more ti kanjonski prodori u paleogenim vapnencima i kršnicima najznačajnije su erozivne forme Velebita. Bogatstvo i raznolikost velebitske vegetacije (2700 vrsta i 78 endema) potvrdilo je upisivanje ove planine u međunarodnu mrežu rezervata biosfere (UNESCO). Nacionalni park Paklenica dostojan je predstavnik ovoga bogatstva kako u sferi šumskih zajednica, tako i u prizemnoj flori. Nacionalni park je prostor velikog visinskog raspona (20-1660 m) obogačenog uz to modifikacijama koje uzrokuju dolinski prodori.

  Najzastupljenije šumske vrste drveća su bukva, crni bor, bijeli grab, crni grab, crni jasen, hrast medunac, javor gluhač. Od ukupne parkovske površine gotovo dvije trećine su pod šumom. Najveće površine pripadaju bukovim šumama, a unutar njih najljepše šumske sastojine čini primorska šuma bukve u pojasu 600-900metara. Druge su po značenju i prostiranju šume crnog bora. Štoviše, prema kriteriju reliknosti i endemičnosti ovo je posebno značajna šumska zajednica. Crni bor dolazi pretežno u čistim sastojinama a ponegdje i u bukovim šumama. U vršnoj zoni iznad 1450 metara snijega i vjetra je sve više, pa od šumskih vrsta jedino još grmoliki bor - krivulj može preživjeti. Na manjim visinama bliže moru nalazimo šumarke hrasta medunca s bjelim grabom, a iznad njih šumarke hrasta medunca s crnim grabom. U flori Paklenice posebno mjesto pripada vegetaciji stjera i točila. Od endemičnih vrsta tu su Kluzijeva petoprsta, Kitajbelov jaglac, Kitajbelov pakujac, Waldsteinov zvončić, zlatan i tamnogrizni ljiljan. Na višim planinskim točilima se nalaze sunovrati, sirištare, klinčiće i žuti lan. Vjerojatno su ptice najzanimljiviji segment pakleničke faune. Tu ću spomenuti bjeloglavog supa sa stalnom kolonijom u Maloj Paklenici. Obično ga vidimo u zraku pa ni nemožemo naslutiti njegove dimenzije krila od oko 2,6 metara. Od ostalih grabljivica tu su sivi sokol, jastreb kokošar, kobac ptičar, vjetruša kliktavka, škanjac mišar, sova ušara. Po kanjonskim stjenama gnjezde se i obitavaju brgljez lončar, stjenjak modrokos, crvenorepi stjenjak, divlji golub i lastavice, a prema unutrašnjosti se zadržavaju brojne grmuše, vrane i čavke. Od sisavaca u Paklenici obitavaju srne, kune zlatice i bjelice, divlja mačka, lisica, jazavac, vjeverica i zec. U posljednjih 20 godina sve je više divljih svinja, a medvjed gotovo da se nemože vidjeti. Herpetofauna (gmazovi) Paklenice također je raznovrsna. Ovdje ćemo najprije upozoriti na dvije otrovnice: poskoka i riđovku. Od zmija ima još i pjegava crvenkrpica, četveroprugi kravosas, bjelica i bjelouška. Blavor je gušter koji se maskirao u zmiju, zelembać veliki i obični, crna planinska gušterica su manje poznati u Paklenici. Također se u Paklenici istiće brojna kolonija leptira od kojih je najpoznatiji crveni velebitski Apolon.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Risnjak

  Risnjak je 1953. godine proglašen nacionalnim parkom, a površina mu je 32 km kvad. Zapadni dio Nacionalnog parka nešto je viši i tu se među brojnim vrhovima istiću Veliki Risnjak - 1528 m, Južni Mali Risnjak - 1448 m, Sjeverni Mali Risnjak - 1434 m, Cajtnik - 1406 m, Viljske stjene - 1387 m. U istočnom dijelu Nacionalnog parka istiće se greben golih i raskidanih Bijelih stijena - 1194 m i Veliki Bukovac - 1266 m. Najniži dio Nacionalnog parka jest dolina Leske (680 m). Svi vrhovi, a i najveći dio Risnjaka izgrađeni su od vapnenca. Ali osim najviših vrhova sve je ostalo područje pod šumom i to je temeljno obilježje risnjačkog krajolika. Glavne motive za osnivanje ovog Nacionalnog parka nalazimo u risnjačkim šumama. Ono što je drugdje na velikim prostorima ovdje je zahvaljujući čvorišnom prostoru Gorskog kotara okupljeno na tridesetak km kvad. Taj čvorišni položaj ogleda se u preplitanju četverostrukih vegetacijskih utjecaja: primorje - kontinent i Dinaridi - Alpe. Tako je u nacionalnom parku znanost utvrdila 30 biljnih zajednica od čega 10 šumskih (asocijacija i subasocijacija). Najveći dio površina Nacionalnog parka obrastao je je šumom bukve i jele. Ova šuma zauzima visinski pojas od podnožja do 1200 m. Pojedinačno su ovdje još zastupljeni smreka gorski javor i brijest. Iznad 1200 m jele je sve manje, a ostaje bukva, ali znatno manjih dimenzija, jer i prirodni su uvjeti sve skromniji i oštriji. To je pojas pretplaninske bukve. Uz grmoliku bukvu u vršnoj zoni Risnjaka raste i bor krivulj također samo kao grm. Zajednica jele s rebračom obuhvaća u Nacionalnom parku mnogo manju površinu nego u Gorskom kotaru. Ova šuma raste na kiselim, silikatnim tlima u dolini Leske, ovdje su najveća stabla u Parku. Mnoge jele više su od 45 metara. Najmanju površinu među risnjačkim šumskim zajednicama pokriva gorska šuma smreke. To su šume vlažnih i hladnih staništa, ali na kiseloj podlozi. U nekim se dijelovima risnjačkih šuma zahvaljujući nepristupačnosti nije uopće sjeklo. Takve iskonske šume ili prašume očuvane su uglavnom u pojasu pretplaninske bukove šume oko najviših vrhova.

  U zanimljivije biljke risnjačkih vrhova svakako se ubrajaju runolist, orhideja, crni vranjak, planinski stolisnik, alpska pavitina, dvocvjetna ljubica, grozdasta kamenika, obična pasvica, drijas, alpski ranjenik, alpska šumarica i ljubičasti jaglac.

  Ornitološkim istraživanjima utvrđeno je da u nacionalnom parku obitava 51 vrsta zavičajnih ptica. Svaka šumska zajednica ima i svoje ptice, a kako zajednici bukve i jele pripada najveći dio planine Risnjaka logično je da veći dio pričjih vrsta živi upravo u toj zajednici. Od zanimljivijih stanovnika ovih šuma spomenimo tetrijeba gluhana i njegova srodnika šumsku jarebicu. Za pretplaninsku šumu bukve karakteristični su bjelohrpteni djetao, crnoglava sjenica i crvenorepka kovačić, a za zajednicu bora krivulja planinski kos, popić sivi, grmuša čevrljinka. Grabljivice su zastupljene s osam vrsta. Sisavci na Risnjaku su također bogato zastupljeni. Od dvopapkara česti su srna i obični jelen, a na vrhovima ukras planine su divokoze. od zvjeradi ovdje je mrki medvjed zatim divlja mačka i ris. Posljednji autohtoni primjerci risa (po kojem je Risnjak vjerojatno dobio ime) ustrijeljeni su polovinom prošlog stoljeća, a ovaj sadašnji doselio je iz susjednih planina u Sloveniji 1974. godine. Vuk i divlja svinja pojavljuju se u parku prolazno. Kad govorimo o risnjačkoj fauni treba napomenuti da je površina ovog nacionalnog parka malena, pa divljač često strada u okolnim područjima. Da bi se to izbjeglo planira se formiranje zoološkog rezervata oko nacionalnog parka, a u skladu s utvrđenim arealima kretanja divljači. Do tog trenutka u parku se obavlja zimsko prihranjivanje kako bi se smanjila potreba za izlaskom iz parka.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Mljet

  Zapadna trećina otoka s površinom 31 km kvadratnih proglašena je 1960. godine nacionalnim parkom. Glavni motivi za to su izuzetno specifična obalna razvedenost te bujan biljni svijet, odnosno šumovita područja. Kad kažemo specifična razvedenost mislimo u prvom redu na Veliko i Malo jezero. O kakvim je jezerima riječ i jesu li to uopće jezera? S pućinske strane more se jedva uočljivim tjesnacem uvlaći u tijelo otoka stvarajući najprije Veliko jezero. Veliko jezero ima površinu od 145 hektara s najvećom dubinom 46 m, a Malo 24 hektara s najvećom dubinom 29 m. Oba su jezera krške depresije potopljene dizanjem morske razine poslije minulog ledenog doba. Za epitet Zeleni otok što ga je dobio Mljet zaslužan je zapadni dio otoka u granicama nacionalnog parka. Od ukupne površine 90% je obraslo šumom. Najveći dio šumskih površina nacionalnog parka pripada autohtonim šumama alpskog bora. Nalazimo ih svugdje, posebno na toplijim prisojnim terenima a upravo u širem području oko jezera one su najbujnije. Drugu šumsku zajednicu čine šume hrasta crnike ili česvine. To je klimazonalna šumska zajednica ovog dijela Sredozemlja, što znači da je nekad zauzimala mnogo veća područja na našoj obali, pa tako i na otoku Mljetu. Prvi stupanj degradacije ovih šuma poznat je pod nazivom makija. To je mediteranska šikara sastavljena od različitih, pretežno zimzelenih grmolikih vrsta. Raste gusto i s bodljikavim povijušama, pa je često neprohodna. U krajoliku se makija natječe s borovim šumama, a osim pejzašnih značenja odlično štiti tlo i čini zanimljiv biotop u kojem mnoge životinjske vrste nalaze sklonište.

  Crniku u mljetskoj makiji najčešće prate zimzelene listače: planika, zelenika, veliki vrijes, tršlja, mirta, leprika, divlja maslina i lovor. Od četinjaća su u ovdašnjoj makiji zastupljene smrika i somina. Mnoge biljke u makiji imaju lijep, dekorativan cvijet, a neke kao planika usred zime istovremeno i cvjetaju i nose zreli plod.

  Blago podneblje i bujna vegetacija preduvijeti su za bogat i zanimljiv životinjski svijet. Međutim, taj svijet još nije sustavno istražen ni na otoku ni u Nacionalnom parku. Djelomično su obrađeni vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci. Od gmazova česti su na Mljetu i zelenbać, oštroglava gušterica, obična gušterica i kućni macaklin. Zmije su sasvim prorijeđene nakon dovođenja mungosa 1909. godine. Mungos je mesojed nešto veći od lasice, ima postojbinu u Indiji, a doveden je na Mljet upravo zato da uništi zmije. Nažalost njegova hrana su često i ptice i gnijezda na tlu. Od ostalih sisavaca spominjemo miša, koji još jedino nastanjuje Brač, zatim ježa, više vrsta šišmiša, običnog puha, kunu bjelicu i običnog zeca. Jelen lopatar unešen je na otok poslije drugog svjetskog rata, a odnedavno i divlja svinja. Ptičji svijet je bogat i raznovrstan, osobito u doba seobe. Blage zime i dovoljno hrane nude mogućnost preživljavanja. Tada se u borovim šumama i makiji razliježe glasanje drozdova, sjenica i kraljića, grmuša, pupavca božjaka, zlatovrane. Uz obale mora i osobito na blatinama tada susrećemo močvarice i divlje patke, čaplje, gnjurce i šljuke. Nadalje u seobi se ovdje susreću mnoge sokolovke, te golub grivnjaš i golub dupljaš. Divlji se golub gnijezdi na području parka, a isto tako i rijetka grabljivica sova ušara. More oko otoka odlikuje dobro očuvan živi svijet, svojstven južnom Jadranu. Neki nalazi upućuju da na pučinskoj strani otoka obitava izuzetna rijetka vrsta naše faune - sredozemna medvjedica.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Kornati

  Nacionalni park obuhvaća Donji Kornat koji sadrži 101 otok s ukupnom površinom 51 km2. Dvije trećine te površine (32,5 km kvadratnih) pripadaju matičnom otoku - Kornatu što se izdužio 25 km, a da mu pritom širina nigdje nije veća od 2,4 km. Ovdje međutim odmah treba naglasiti da nacionalni park ravnopravno uključuje i more. Više od tri četvrtine njegove površine pripada moru (ukupna površina Nacionalnog parka je 224 km2). Kopneni dio nacionalnog parka izrazito je područje krša. Izgrađuju ga karbonatne stijene - uglavnom vapnenci i zato je ovdje prisutna većina krških pojava i fenomena: škrape, kamenice, ponikve, doci, spilje, denundacijski, korozijski i abrazijski oblici u kamenu. Mnoge od tih pojava mogu se pratiti i u podmorskom krajoliku Nacionalnog parka, jer su Kornati, kao i cjelokupni sjeverni Jadran došli pod more, odnosno odvojili se od kopna tek izdizanjem morske razine u posljednjih 25 000 godina, kad se zbog otapanja leda razina mora podigla za 96 metara. Najveće geomorfološke i pejzažne vrijednosti nacionalnog parka, uključujući i podmorje nalaze se u pučinskom nizu Donjih Kornata. Taj niz je najzaslužniji za pojam kornatske razvedenosti, a ovdje su na pučinskoj strani tih otoka i poznati klifovi, okomite litice koje impresioniraju svakog posjetioca. U bentoskoj fauni prema preliminarnim rezultatima istraživanja utvrđeno je 295 vrsta i nižih sistematskih jedinica. Među njima možemo istaknuti spužve - 25 sistematskih jedinica, žarnjake - 12 sistematskih jedinica, člankonošce - 23 sistematskih jedinica, mekušce - 96 sistematskih jedinica, bodljikaše - 20 sistematskih jedinica, plaštenjake - 9 sistematskih jedinica i kralješnjake - 65 sistematskih jedinica.

  Na položenijim i pomićnim dnima koja su najčešće uz sjeveroistočne obale Kornatskih otoka, najbolje je razvijena zajednica fotofilnih alga, a susreće se i zajednica morskih cvjetnica. Najdublji su dijelovi kornatskog akvatorija u zoni cirkalitorala odnosno pjeskovito detritičnog dna. Cjlovita ocjena životnih zajednica govori nam da je kornatski akvatorij dobro očuvan i da se o utjecaju nekog onečišćenja ovdje ne može govoriti. Živi je svijet značajnije okrnjen jedino ihtiofaunističkom smislu (ribe). Među ribama kornatskog prostora česte su trlja, zubatac, podlanica, kantar, konj ili kavala, vrana, škarpina, salpa, škarpun, ugor, ušata, lubin, gavun, gira, lumbrak, bodeč crveni, modrak, špar, kanjac. Među glavonošcima najčešće su sipa, lignja i hobotnica. Jastog živi ovdje već na dubini 30 m. U biljnom svijetu Kornatskih otoka dominira kamenjarska vegetacija otporna na pašu i paljenje. Osnovna je biljna zajednica kadulje i kovilja, i to njezin južni aspekt s gomorušom. Posebno je zanimljiv i značajan endem dubrovačka zečina. Oskudna otočna vegetacija uvjetuje kvalitativno i kvantitativno oskudnu faunu kopnenog dijela nacionalnog parka. U nedostatku dovoljno podataka o beskralješnacima možemo spomenuti značajniju ornitofaunu. Kolonije formiraju čiopa crna, čiopa bijela, divlji golub, galeb klaukavac, čigra obična i vranac kukmaš. Od grabljivica mogu se sresti sova ušara, soko kraguljac i vjetruša klikavka. Primjećen je i orao zmijar. Sisavci su svakako najoskudniji dio kornatske faune. Jedina zvijer na Kornatu i susjednom Dugom Otoku je kuna bjelica. Ovdje je zovu kamenica, a nije isključeno da pripada posebnoj podvrsti. Običan zec mogao bi također pripadati mediteranskoj podvrsti.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Brioni

  Površina Nacionalnog parka iznosi 36,5 km kvad., a nacionalnim parkom proglašen je 1983. godine. Kopnena površina nacionalnog parka iznosi 7,3 km2, a ostali dio je more. Glavnina flornih elemenata na otocima ima prava mediteranska obilježja. Submediteranske vrste su kudikamo manje zastupljene i brojem i površinom. Najveće površine su pod makijom - 261 hektar, travnjaci pokrivaju 124 hektara, parkovi 118 hektara, šume hrasta crnike 68 hektara, šume crnike i lovora 48 hektara. Zajednicu šume crnike u svom tipičnom sustavu nalazimo na nekoliko mjesta na Velikom Brionu, a ponešto i na Malom Brionu. Uz crniku ovdje je najčešća zelenika, zatim planika, smrdljika, tršlja, lemprika, mirta i veliki vrijes. Te šume čine gotovo neprohodnom povijuše: tetivka, skrobut, sparožina, božje drvce i mediteranska divlja ruža. Šume crnike s lovorom najzastupljenije su u istočnom dijelu Velikog Briona. Makiju nalazimo na svim otocima. Na manjim otocima je kompletna, sa svim već navedenim šumskim vrstama, a na Velikom Brionu je djelomično izmjenjena zbog utjecaja divljači. Uglavnom izostaju povijuše, koje divljač pase i brsti, dok su mlade i bez trna. Najljepša makija visoka do 8 metara i gusta do neprozirnosti očuvana je na Velikom i Malom Brionu. Osim domaćih vrsta, biljni inventar ovih pejzažnih parkova i drvoreda čine i brojne unesene: pinj, alepski bor, zapadno-mediteransko primorski bor, crni bor, cedrovi, grčka jela, španjolska jela, čempresi, eukaliptus. Detaljnija inventarizacija biljnog fonda brionskih pejzažnih parkova zaista je impresivna: 3620 stabala crnike, 2628 alepskog bora, 1784 čempresa, 777 pinja, 653 cedra i 2285 stabala ostalih listaća. Međutim, treba imati na umu da je ta množina stabala rasprostrta na golemoj površini od 230 hektara pa većina posjetilaca pamti Veliki Brion kao veliki pejzažni park u čijim se panoramama skladno smjenjuju šume i otvoreni prostori. Neka od tih stabala danas su prvorazredni soliteri koji obilježavaju i daju identitet pojedinim proplancima i vidicima. Pod njihovim krošnjama širokim i do 20 m planduje ljeti brojna jelenska divljač i mufloni. S obzirom na milenijsku prisutnost čovjeka na Brionima životinjski svijet na otocima, posebno na Velikom Brionu, uvelike je izgubio autohtona obilježja. Posebno se to odnosi na razdoblje od 1900. godine jer je tada unesena alohtona divljač: jeleni, srne, mufloni i zečevi.

  Posebna briga pridavala se faunističkom fondu za posljednjih tridesetak godina, pa se danas broj jelena lopatara procjenjuje na 1100 grla, jelena aksisa na 30 grla i muflona na 110 grla. Još 1901. godine ovdje je bio osnovan zoološki vrt, zamišljen i kao aklimatizacijska stanica za životinje tropskog pojasa. Na sjevernom rubu Velikog Briona u velikom zajedničkom ograđenom prostoru formiran je 1978. godine safari-park čiji su žitelji egzotični biljojedi: slonovi, antilope, gazele, somalijske ovce, kozorozi, deve, ljame, zebre. U fazaneriji se uzgajaju jarebice, prepelice, fazani, razne vrste papiga, ždralovi, crni labudovi. Fazani i paunovi žive ovdje u slobodnoj prirodi. Autohtoni ptičji svijet razmjerno je dobro zastupljen. Pojedini manji otoci su gnjezdišta galebova i čigre, golubova i prorijeđene vrste vranca kukmaša. Zahvaljujući posebnom režimu zaštite koji se provodi već četiri desetljeća, u moru i podmorju oko Briona očuvane su izvorne ekološke značajke i bentoske biocenoze tipične za sjeverni Jadran.  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Krka

  U stručno konzervatorskim krugovima nije bilo dileme o potrebi proglašenja Krke nacionalnim parkom, ali su tome nasuprot stajali i planovi gradnje novih hidroelektrana. Tek pošto je postignut dogovor srednji i donji tok Krke proglašen je 1985. godine nacionalnim parkom. Od ukupne dimenzije Nacionalnog parka 142,2 km kvad. na vodenu površinu otpada 25,6 kvadratnih km. Iako biljni svijet nije bio među motivima proglašenja ovog Nacionalnog parka on je dio sveukupne prirode pa ćemo ovdje navesti njegova bitna obilježja. U cjelini, a posebno kad je riječ o šumskom pokrovu možemo utvrditi da su prirodne šume zbog milenijskog antropogenog utjecaja, u prvom redu ekstenzivnog stočarenja, uvelike uništene ili degradirane. Analiza flore pokazuje da je na području Krke najviše mediteranskih flornih elemenata (oko 60%), zatim južnoevropskih (oko 20%). Ostatak čine biljke široke rasprostranjenosti i kozmopoliti. Od zimzelenih elemenata najviše su zastupljeni hrast crnika, zelenika i tršalj, a od listopadnih bijeli grab, crni jasen, maklen i hrast medunac. Pošumljivalo se uglavnom alepskim borom i crnim borom. Posebno važna kao biotop, a često i kao pojzažno-doživljajni elementi svakako je močvarna vegetacija što se pojavljuje rubno uz slatkovodna jezera. Tu je naročito zastupljena trska, zatim šiljevina, obična glavica i sitinac. Kad je riječ o doživljajnoj komponenti ove vegetacije ne smijemo dakako zaboraviti njezine česte dekorativne pratioce: lopoč i lokvanj. Iako faunu nacionalnog parka poznajemo parcijalno, a neka istraživanja pojačana su nakon njegova proglašenja (1985. godine) sa sigurnošću možemo reči da su neki faunistički segmenti posebno bogati i zanimljivi: ihtiofauna (ribe), herpetofauna (vodozemci i gmazovi) i ornitofauna (ptice). Istraživanjem u slatkovodnom dijelu Krke utvrđeno je sedamnaest vrsta riba iz šest porodica. Od toga su sedam endemi jadranskog područja, a jeda od četiriju vrsta iz porodice salmonida (pastrva) obitava samo u Krki. Utvrđeni endemi, osim spomenutog, jesu glavatica, sval ili strugač, drlja, oštrulj, mren i ilirski klen. Među vodozemcima česti su: obični vodenjak, siva gubavica, zelena gubavica, zelena žaba, a među gmazovima veliki zelembać, blavor, kućni macaklin, kornjača čančara, europska kornjača, te zmije četveroprugi kravosas, crvenkrpica, modrus i obični poskok. Gotovo cijelo područje nacionalnog parka zanimljivo je za seobu i zimovanje močvarnih ptica kao što su razne vrste čaplji, divlje patke i guske, ždralovi, razne vrste prutki, šljuke. U močvarnoj vegetaciji u toku cijele godine obitavaju kokošice i više vrsta trstenjaka. Kanjonska ornitofauna sadrži rijetke i ugrožene vrste orlova kao što su suri orao, orao zmijar, zatim sokolova, sova, čiopa, lastavica. U fauni sisavaca spominjemo čaglja, tvora, kunu bjelicu, jazavca i već vrlo prorijeđenu i ugroženu vrstu vidre. Za razliku od Plitvica Krkom teče mnogo veća količina vode, pa je i doživljaj slapova drukčiji. Preko posljednjeg slapišta, Skradinskog buka preljeva se u tijeku godine prosječno 55 m kubičnih u sekundi, a za jačih kiša ili otapanja snijega u zaleđu ta količina naraste i do 300m3 vode u sekundi.


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Sjeverni Velebit

  Velebit – sam po sebi posebna je priča. Najveća je to hrvatska planina koj pripada dinarskom sustavu. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok zahvaćajući tri hrvatske regije: Liku, Dalmaciju i Hrvatsko primorje. Prirodne granice su mu jasno izražene: s jedne strane je Velebitski kanal Jadranskog mora, a s druge Ličko i Gacko polje. Na jugu je omeđen kanjonom Zrmanje, a na sjeveru ga dijeli od ogranka Kapele duboko urezan prijevoj Vratnik. Ukupna dužina Velebita je oko 145 km, a njegova širina se mijenja - najveća je do 30 km, na liniji Zavižan - Markovića rudina. Planina Velebit se dijeli na sjeverni, srednji, južni i jugoistočni dio. Takva podjela se temelji na njegovim prirodnim obilježjima - zemljopisnim i reljefnim.

  Zemljopisni položaj Velebita, na razmeđi Jadranskog mora i kontinentalne Hrvatske, građa podloge, uz ostale uvjete, glavni su prirodni čimbenici koji određuju biljni pokrivač velebitskog masiva. Bogatstvo i raščlanjenost flore Velebit ne duguje samo svome položaju na granici dviju klima, kontinentalne i mediteranske, nego i smještaju na razmeđu dviju različitih biljnih regija (sredozemne i srednjoeuropske). Sloj tla na vapnenačkoj podlozi je veoma tanak, nedostatak vode na površini je uglavnom svuda prisutan, pa nalazimo i one biljke koje su prilagođene kamenitim podlogama. Vegetacija u parku je karakteristična planinska. S kontinentalne strane, na nadmorskim visinama od 600 - 900 m. pojavljuju se gorske bukove šume s bogatim biljnim sastavom. U višim gorskim predjelima sjeveroistočnih obronaka karakteristična je bukova šuma s jelom , a najviši pojas gradi pretplaninska šuma bukve.

  Velebit obiluje raznolikošću i brojem raznih, pa čak i vrlo rijetkih biljnih vrsta. Valja izdvojiti nezaobilaznu velebitsku degeniju (Degenia velebitica).[/JUSTIFY]
   
 2. ginkgob

  ginkgob Registrirani

  Joined:
  06.01.2010.
  Last seen:
  06.10.2016.
  Messages:
  768
  Messages This Month:
  0
  Messages Last Month:
  0
  Messages Last 100 Days:
  0
  Messages Last Year:
  1
  Spol:
  Ratings:
  +112 / 4 / -0
  Arboretum Lisičine - opći podaci!

  [JUSTIFY]Jedan od nekoliko hrvatskih arboretuma je i Arboretum Lisičine kod Virovitice. Kažimo da Hrvatska ima čast pohvaliti se da ima najstariji arboretum u svijetu, a to je Arboretum Trsteno kod Dubrovnika koji postoji već početkom 1490-ih godina.

  Još 2006. godine je županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima virovitičko-podravske županije zajedno s Hrvatskim šumama dostavila Ministarstvu kulture projekt zaštite i revitalizacije Arboretuma Lisičine za dodjelu sredstava iz državnog proračuna. Međutim, do danas se nije učinilo gotovo ništa, iako je iste godine bilo planirano uložiti oko 3 mil. kuna za obnovu paviljona i vidikovca.

  Arboretum Lisičine stvaran je od 1963. godine na oko 45 hektara i do Domovinskoga rata imao je bogatu kolekciju različitih autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja koji su podrijetlom iz raznih dijelova Europe, Azije i Amerike. Taj je arboretum s oko 2500 taksona i kultivara predstavljao jedan od najznačajnijih takvih objekata u jugoistočnom dijelu Europe.

  Arboretum je razvijao zagrebački Šumarski fakultet, jer mu je služio za unapređenje znanstvene i nastavne djelatnosti, ali i za generativnu i vegetativnu reprodukciju spomenutih taksona za potrebe šumarstva. Taj ekološki dragulj u srcu Papuka teško je stradao 1991. godine u srpskoj agresiji na Hrvatsku. Devastirani su najdragocjeniji primjerci drveća i grmlja, što od ljudske ruke, a što od divljači koja je nakon pokidanih ograda imala nesmetan ulazak u arboretum. Potpuno je devastiran i paviljon s vidikovcem u kojemu je do Domovinskog rata bila organizirana znanstvena i nastavnička djelatnost te administrativno upravni poslovi arboretuma. Nakon Domovinskog rata sporo se pristupilo njegovoj sanaciji pa se proces devastacije i propadanja nastavio. Prema procjenama stručnjaka danas je u Arboretumu Lisičine od nekadašnjih oko 2500 vrijednih taksona sačuvano 500 do 700. S obzirom da je to cijelo područje bilo minirano, prošlo je nekoliko godina dok djelatnici Hrvatskih šuma, u čijem se sastavu nalazi Arboretum Lisičine, nisu pristupili najnužnijoj sanaciji postavivši 1996. godine oko njega novu ogradu, a ubrzo je zasađeno i više od 300 novih kultivara. Taj posao Hrvatske šume i dalje nastavljaju, pa je tako 2005. godine zasađeno 160 sadnica šećernog javora iz donacije šumara iz Kanade. No, za taj arboretum i dalje ne postoji i ne realizira se nikakav konkretan projekt obnove.

  Arboretum Lisičine nalazi se na Papuku. Njime upravljaju Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Našice, Šumarija Voćin. Osnovan je službeno 1979. godine. U sjevernom dijelu arboretuma nalazi se prirodna bukova šuma. Južni dio, koji je arboretum u užem smislu, podijeljen je na tri dijela: 1. hortikulturni dio na kojem je posađeno ukras no drveće i grmlje, 2. dio zasađen biljkama s područja Europe i Azije i 3. dio zasađen biljkama s područja Amerike. Tijekom Domovinskog rata Arboretum je bio okupiran i devastiran. Dio biljaka se osušio, zasađene biljke nisu primjereno održavane, dosta ih je posađeno preblizu jedna drugoj, a neke su se pokazale invazivne te su se nekontrolirano proširile po ostalim dijelovima arboretuma. Također je došlo i do zarastanja bagremom, kupinom i drugim samoniklim vrstama.

  U hortikulturnom dijelu, na dvanaest polja, determinirano je do 2008. slijedeće: 416 različitih svojti, iz 113 rodova. Od toga su 202 listopadne, a ostale vazdazelene ili zimzelene. Najzastupljeniji rodovi su: Picea (32 različite svojte), Juniperus (23 svojte), Chamaecyparis (23 svojte), Prunus (20 svojti), Pinus (15 svojti), Thuja (14 svojti), Berberis (13 svojti), Viburnum (13 svojti), Taxus (12 svojti), Spiraea (12 svojti), Acer (11 svojti), Cotoneaster (11 svojti), Abies (9 svojti), Cornus (9 svojti), Ilex (9 svojti) i Sorbus (9 svojti).
  [/JUSTIFY]

  Dolje: na izletu u Lisičine.

  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja
  Vidikovac u Lisičinama devastiran je i u izuzetno lošem stanju.

  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja

  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja
  Jedno od nekoliko stabala ginka u Lisičinama.
   
  Last edited: 22.03.2010.
 3. ginkgob

  ginkgob Registrirani

  Joined:
  06.01.2010.
  Last seen:
  06.10.2016.
  Messages:
  768
  Messages This Month:
  0
  Messages Last Month:
  0
  Messages Last 100 Days:
  0
  Messages Last Year:
  1
  Spol:
  Ratings:
  +112 / 4 / -0
  Arboretum Opeka - opći podaci + zbirka - listopadne biljke!

  [JUSTIFY]Jedan od tri hrvatska najvažnija arboretuma je i Arboretum Opeka koji se nalazi u Varaždinskoj županiji (općina Vinica) u sastavu perivoja dvorca koji nosi isto ime. Arboretum se prostire na oko 65 hektara, a smješten je podno maceljske šume.
  Premda je park oko dvorca postojao već u 17. stoljeću, njegovo smišljeno i plansko oblikovanje uslijedilo je tek početkom 19. stoljeća, kada su mu vlasnici bili grofovi Drašković. Sredinom 19. stoljeća dvorac i perivoj došli su u posjed grofa Marka Bombellesa, koji je započeo s dopremanjem egzotičnog drveća i uređenjem parka prema engleskim uzorima. Kao godina službenog početka nastajanja arboretuma uzima se 1860.
  Tijekom sljedećih godina arboretum je stalno proširivan i dopunjavan novim biljnim vrstama iz cijelog svijeta i početkom 20. stoljeća uglavnom dobio izgled i sastav kakav ima danas. Članovi obitelji Bombelles brinuli su se i održavali Opeku u zavidnom stanju dok je bila u njihovom vlasništvu (sve do 1945. godine), a nakon toga su se o njoj brinule državne institucije.
  Danas arboretumom upravlja obližnja Poljoprivredna i veterinarska škola. Osim listopadnih biljaka arboretum obiluje i vazdazelenim biljkama![/JUSTIFY]

  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja  Što sve ima u Arboretumu Opeka od listopadnih biljaka:


  ACER L. 1753. ACERACEAE - javor
  1. Acer campestre L. 1753. - javor klen
  2. Acer negundo L. 1753. subsp. negundo - jasenolisni javor
  3. Acer negundo 'Variegatum'
  4. Acer palmatum 'Atropurpureum'
  5. Acer palmatum 'Dissectum'
  6. Acer palmatum 'Heptalobum'
  7. Acer platanoides L. 1753. - javor mliječ
  8. Acer platanoides 'Schwedleri'
  9. Acer pseudoplatanus L. 1753. - gorski javor
  10. Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'
  11. Acer rubrum L.1753. - američki crveni javor
  12. Acer saccharinum L. 1753. - srebrnoolisni javor
  13. Acer tataricum L. 1753. - tatarski javor


  AESCULUS L. 1753. HIPPOCASTANACEAE - divlji kesten
  14. Aesculus x carnea Hayne (A. hippocastanum L.x A. pavia L.) - divlji kesten boje mesa
  15. Aesculus flava Sol. - žuti divlji kesten
  16. Aesculus hippocastanum L. - obični divlji kesten


  AILANTHUS Desf. 1788. SIMAROUBACE - pajasen
  17. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - žljezdasti pajasen


  AKEBIA Decne. 1837. LARBIZABALACEAE - akebija
  18. Akebia quinata (Houtt.) Decne. - peterolisna akebija
  19. Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. - trolisna akebija


  ALNUS Mill. 1753. BETULACEAE - joha
  20. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - crna joha
  21. Alnus incana (L.) Moench - bijelosiva joha


  AMELANCHIER Medik. 1789. ROSACEAE - rušvica-amelančijera
  22. Amelanchier canadensis - kanadska rušvica


  AMORPHA L. 1753. FABACEAE - amorfa

  23. Amorpha fruticosa L. - voćkasta amorfa


  ARALIA L. 1753. ARALIACEAE - aralija
  24. Aralia mandshurica Maxim. - mandžurijska aralija


  ARISTOLOCHIA L. 1753. ARISTOLOCHIACEAE - vučja stopa - A
  25. Aristolochia macrophylla Lam. - velelisna vučja stopa


  ARONIA Medik. 1789. ROSACEAE - aronija
  26. Aronia arbutifolia L. Pers - američka aronija


  ARUNDO L. 1753. POACEAE - trstika
  27. Arundo donax L. - obična trstika


  BERBERIS L. 1753. BERBERIDACEAE - žutika
  28. Berberis buxifolia Lamb. ex Poir. - zelena žutika
  29. Berberis julianae C. K. Schweid. - Julijanina žutika
  30. Berberis x stenophylla Lind. - uskolisna žutika-križana
  31. Berberis thunbergii DC. - Thunbergova žutika
  32. Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
  33. Berberis verruculosa Hemsl. Et E. H. Willson - bradavičasta žutika
  34. Berberis vulgaris L. - obična žutika


  BETULA L. 1753. BETULACEAE - breza
  35. Betula pendula Roth - žalosna breza
  36. Betula pubescens Ehrh. - maljava breza


  BUDDLEJA L. 1753. BUDDLEJACEAE - budleja
  37. Buddleja davidii Franch. - Davidova budleja
  38. Buddleja davidii 'White'


  BUXUS L. 1753. BUXACEAE - šimšir
  39. Buxus sempervirens L. - obični šimšir
  40. Buxus sempervirens 'Argenteovariegata'


  CALLUNA Salisb. 1802. ERICACEAE - vrijes
  41. Calluna vulgaris (L.) Hull - obični vrijes

  CALYCANTHUS L. 1759. CALYCANTACEAE - kalikantus

  42. Calycanthus floridus L. - kalikantus

  CAMPSIS Lour. 1790. BIGNONIACEAE - kampsis
  43. Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau - korijenasti kampsis

  CARAGANA Fabr. 1763. FABACEAE - karagana
  44. Caragana arborescens Lam. - sibirska karagana


  CARPINUS L. 1753. BETULACEAE - grab
  45. Carpinus betulus L. - obični grab


  CASTANEA Mill. 1754. FAGACEAE - pitomi kesten
  46. Castanea sativa Mill. - europski pitomi kesten


  CATALPA Scorp. 1777. BIGNONIACEAE - katalpa
  47. Catalpa bignonioides Walter obična katalpa


  CELTIS L. 1753. ULMACEAE - koprivić
  48. Celtis australis L. - obični koprivić


  CERATONIA L. 1753. FABACEAE - rogač
  49. Ceratonia siliqua L. - mediteranski rogač


  CERCIDIPHYLLUM Siebold et Zucc. CERCIDIPHYLLACEAE - Judino drvo
  50. Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. - japansko Judino drvce


  CERCIS L. 1753. FABACEAE - Judić
  51. Cercis siliquastrum L. - primorski judić


  CHAENOMELES Lindl. 1821. ROSACEAE - dunjica
  52. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach - japanska dunjica


  CHAMAEROPS L. 1753. ARECACEAE - žumara
  53. Chamaerops humilis L. - mala žumara


  CHIMONANTHUS Lindl. 1819. CALYCANTHACEAE - kimonant
  54. Chimonanthus praecox (L.) Link - ranocvijetni kimonant


  CLEMATIS L. 1753. RANUNCULACEAE - pavitina
  55. Clematis x jackmanii T. Moore - Jackmanova pavitina
  56. Clematis vitalba L. - bijela pavitina


  CORNUS L. 1753. CORNACEAE - drijen
  57. Cornus mas L. - pravi drijen
  58. Cornus mas 'Variegata'
  59. Cornus sanguinea L. - krvavo- crveni drijen


  CORYLUS L. 1753. BETULACEAE - lijeska
  60. Corylus avellana L. - smeđa lijeska
  61. Corylus avellana 'Atropurpurea' - crvena lijeska


  COTINUS Mill. 1753. ANACARDIACEAE - rujevica
  62. Cotinus coggygria Scop. - maloazijska rujevica


  COTONEASTER Medik. 1789. ROSACEAE - mušmulica
  63. Cotoneaster horizontalis Decne. - polegla mušmulica
  64. Cotoneaster salicifolius Franch. - vrbolisna mušmulica


  CRATEGUS L. 1753. ROSACEAE - glog
  65. Cratagus laevigata (Poir.) DC. - obični glog
  66. Cratagus monogyna Jacq. - jednoplodnički glog


  CYTISUS L. 1753. FABACEAE - zečjak
  67. Cytisus scoparius (L.) Link - šibasti zečjak


  DAPHNE L. 1753. THYMELAEACAE - likovac
  68. Daphne mezereum L. - obični likovac


  DEUTZIA Thunb. 1781. HYDRANGEACEAE - deucija
  69. Deutzia gracilis Siebold et Zucc. - nježna deucija
  70. Deutzia scabra Thunb. - hrapava deucija
  71. Deutzia scabra 'Candidissima'


  DIOSPYROS L. 1753. EBENACEAE - dragun
  72. Diospyros virginiana L. - virginijski dragun


  ELEAGNUS L. 1753. ELEAGNACEAE - dafina

  73. Elaeagnus angustifolia L. - uskolisna dafina


  EPILOBIUM L. ONAGRACEAE - epilobij
  74. Epilobium angustifolium - uskolisni epilobij


  ERICA L. 1753. ERICACEAE - vrijesak
  75. Erica
  76. Erica (nepoznati kultivar)


  ESCALLONIA Mutis ex L. f. ESCALLONIACEAE - eskalonija
  77. Escallonia langleyensis


  EUONYMUS L. 1753. CELASTRACEAE - kurika
  78. Euonymus europaeus L. - obična kurika
  79. Euonymus fortunei (Turz.) Hand. - Mazz. - Fortuneova kurika
  80. Euonymus fortunei 'Variegata'


  EXOCHORDA Lindl. 1858. ROSACEAE - bisernjak
  81. Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder - grozdasti bisernjak


  FAGUS L. 1753. FAGACEAE - bukva
  82. Fagus sylvatica L. - obična bukva
  83. Fagus sylvatica 'Purpurea'


  FALLOPIA Adans. 1840. POLYGONACEAE - truskovac
  84. Fallopia aubertii (L. Henry) Holub - Aubertijev truskavac


  FORSYTHIA Vahl. 1804. OLEACEAE - forzicija
  85. Forsythia europaea Degen et Bald. - albanska forzicija
  86. Forsythia x intermedia Zabel
  87. Forsythia x intermedia 'Spring Glory'
  88. Forsithia suspensa (Thunb.) Vahl - viseća forzicija


  FRAXINUS L. 1753. OLEACEAE - jasen
  89. Fraxinus americana L. - američki jasen
  90. Fraxinus excelsior L. - bijeli jasen
  91. Fraxinus excelsior 'Pendula'
  92. Fraxinus ornus L. - crni jasen


  GENISTA L. 1753. FABACEAE - žutilovka
  93. Genista tintoriaL. - velika žutilovka


  GLEDITSIA L. 1753. FABACEAE - trnovac-gledicija
  94. Gleditsia triacanthos L. - trnasta gledicija


  HEDERA L. 1753. ARALIACEAE - bršljan
  95. Hedera helix L. - obični bršljan
  96. Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean - irski bršljan


  HIBISCUS L. 1753. MALVACEAE - hibisk
  97. Hibiscus syriacus L. - sirijski hibisk


  HIPPOPHAË L. 1753. ELAEGNACEAE - vučji trn
  98. Hippophaë rhamnoides L. - krkavinski vučji trn
  99. Hippophaë salicifolia D. Don - vrbolisni vučji trn


  HUMULUS L. 1753. CANNABACEAE - hmelj
  100. Humulus lupulus L. - divlji hmelj


  HYDRANGEA L. 1753. HYDRANGEACEAE - hortenzija
  101. Hydrangea anomala (Siebold et Zucc.) E. M. Mc Clint - peteljkasta hortenzija
  102. Hydrangea arborescens L. - drvenasta hortenzija
  103. Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) - velikolisna hortenzija
  104. Hydrangea quercifolia W. Bartram - hrastolisna hortenzija
  105. Hydrangea paniculata Siebold -metličasta hortenzija


  HYPERICUM L. 1753. HYPERICACEAE - pljuskavica
  106. Hypericum calycinum L. - europska pljuskavica
  107. Hypericum hookerianum Wight et Arn. - Hookerova pljuskavica


  ILEX L. 1753. AQUIFOLIACEAE - božikovina
  108. Ilex aquifolium L. 1753. - šiljatolisna božikovina


  INDIGOFERA L. 1753. FABACEAE - čivit
  109. Indigofera heterantha Wall. ex Brandis - raznocvijetna čivit


  JASMINUM L. 1753. OLEACEAE - jasmin
  110. Jasminum nudiflorum Lindl. - rani jasmin
  111. Jasminum officinale L. - pravi jasmin


  JUGLANS L. 1753. JUGLANDACEAE - orah
  112. Juglans nigra L. - crni orah
  113. Juglans regia L. - obični orah


  KERRIA DC. 1818. ROSACEAE - kerija
  114. Kerria japonica (L.) DC. - japanska kerija
  115. Kerria japonica 'Pleniflora'


  KOELREUTERIA Laxm. 1772. SAPINDACEAE - kelreuterija
  116. Koelreuteria paniculata Laxm. - metličasta kelreuterija


  KOLKWITZIA Graebn. 1901. CAPRIFOLIACEAE - grozdan
  117. Kolkwitzia amabilis Graebn. - ljubki grozdan


  X LABURNOCYTISUS FABACEAE
  118. x Laburnoyitisus adamii C. K. Schneid.


  LABURNUM Far. 1759. FABACEAE - zanovijet
  119. Laburnum anagyroides Medik. - obična zanovijet


  LAURUS L. 1753. LAURACEAE - lovor
  120. Laurus nobilis L. - obični-plemeniti lovor


  LESPEDEZA Michx. 1803. FABACEAE - lespedeza
  121. Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai - Thunbergova lespedeza


  LIGUSTRUM L. 1753. OLEACEAE - kalina
  122. Ligustum ovalifolium Hassk. - jajasta kalina
  123. Ligustum vulgare L. - obična kalina - A


  LIRIODENDRON L. 1753. MAGNOLIACEAE - tulipanovac
  124. Liriodendron tulipifera L. - američki tulipanovac


  LIVINSTONIA L. 1753. ARECACEAE - livinstonija
  125. Livinstonia australis (R. Br.) Mart. - južnaa livinstonija


  LONICERA L. 1753. CAPRIFOLIACEAE - kozokrvina
  126. Lonicera caprifolium L. - obična kozokrvina
  127. Lonicera ledebourii Eschsch. - Ledebourova kozokrvina
  128. Lonicera maackii (Rupr. ) Maxim. - Maackova kozokrvina
  129. Lonicera nitida E. H. Wilson - sjajna kozokrvina
  130. Lonicera periclymenum L. - šumska kozokrvina
  131. Lonicera pileata Oliv. - hubeiska kozokrvina
  132. Lonicera x purpusii Rehder - ranocvijetna - križana kozokrvina
  133. Lonicera xylosteum L. - crvena kozokrvina


  MACLURA Nutt. 1818. MORACEAE - maklura

  134. Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid. - jabukolika maklura


  MAGNOLIA L. 1753. MAGNOLIACEAE - magnolija
  135. Magnolia acuminata L. (L.) - ušiljena magnolija
  136. Magnolia denudata Desr. - julanska magnolija
  137. Magnolia hypoleuca Siebold et Zucc. - srebrna magnolija


  x MAHOBERBERIS C. K. Schneid. BERBERIDACEAE
  138. x Mahoberberis neubertii (Baumarn ex Lem.) C. K. Schneid.


  MAHONIA Nutt. 1818. BERBERIDACEAE - mahonija
  139. Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt. - obična mahonija


  MALUS Mill. 1753. ROSACEAE - jabuka
  140. Malus baccata (L.) Borkh. - sjevernokineska jabuka
  141. Malus floribunda Siebold ex Van Houtte - cvijetna jabuka
  142. Malus x purpurea (Barbier) Rehder - grimizna križana jabuka
  143. Malus x purpurea 'Lemionei'


  MORUS L. 1753. MORACEAE - dud
  144. Morus alba L. - bijeli dud
  145. Morus nigra L. - crni dud


  MUSA L. 1753. MUSACEAE - banana
  146. Musa acuminata Colla - šiljatolisna banana


  NERIUM L. 1753. APOCYNACEAE - oleander
  147. Nerium oleander L. - obični oleander


  PAEONIA L. 1753. PAEONIACEAE - božur
  148. Paeonia suffruticosa Andrews - grmoliki božur


  PARTHENOCISSUS Planch. 1887. VITACEAE - lozica
  149. Partenocissus quinquefolia (L.) Planch. - peteroprsta lozica
  150. Partenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - troprsta lozica


  PAULOWNIA Siebold et Zucc. 1836. BIGNONIACEAE - paulovnija
  151. Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. - kineska paulovnija


  PEROWSKIA L 1753. LAMIACEAE - perovskija
  152. Perowskia atriplicifolia Beuth.


  PHILADELPHUS L. 1753. HYDRANGEACEAE - pajasmin
  153. Philadelphus coronarius L. - krunski pajasmin
  154. Philadelphus microphyllus A. Gray - sitnolisni pajasmin
  155. Philadelphus microphyllus 'Belle Etoile'
  156. Philadelphus microphyllus 'Manteau d' Hermine'
  157. Philadelphus microphyllus 'Minnesota Snowflake'


  PHOENIX L. 1753. ARECACEAE - datulja
  158. Phoenix dactylifera L. - prava datulja


  PHOTINIA Lindl. 1821. ROSACEAE - fotinija
  159. Photinia villosa (Thunb.) DC. - dlakava fotinija


  PLATANUS L. 1753. PLATANACEAE - paltana
  160. Platanus x hispanica Munchh. - javorolisna platana
  161. Platanus occidentalis L. - američka platana
  162. Platanus orientalis L. - azijska platana


  POPULUS L. 1753. SALICACEAE - topola
  163. Populus alba L. - bijela topola
  164. Populus x canadensis Moench. - kanadska križana topola
  165. Populus nigra L. - crna topola – jablan
  166. Populus nigra 'Italica' L.
  167. Populus tremula L. - treperava topola


  POTENTILLA l. 1753. ROSACEAE - petoprsta-potencija
  168. Potentilla fruticosa L. - grmlika petoprsta
  169. Potentilla fruticosa 'Farreri'
  170. Potentilla fruticosa 'Feiedrichsonii'
  171. Potentilla fruticosa 'Jackman'
  172. Potentilla fruticosa 'Maanelys'
  173. Potentilla fruticosa 'Mount Everest'
  174. Potentilla fruticosa 'Orbuscula'
  175. Potentilla fruticosa 'Veitchii'


  PRUNUS L. 1753. ROSACEAE - trešnja
  176. Prunus avium (L.) L. - euroazijska trešnja
  177. Prunus cerasifera Ehrh. - kavkaska trešnja
  178. Prunus cerasus L. - obična višnja
  179. Prunus laurocerasus L. - lovorolisna trešnja
  180. Prunus laurocerasus 'Schipkaenisis Holland'
  181. Prunus padus L. - grozdolika trešnja
  182. Prunus spinosa L. - mediteranska trnina


  PTEROCARYA Kunth. 1824. JUGLANDACEAE - pterokarija
  183. Pterocarya fraxinifolia ( Lam.) Spach - jasenolisna pterokarija

  184. Pterocarya stenoptera C. DC. - kineska pterokarija

  PUNICA L. 1753. PUNICACEAE - mogranj- nar
  185. Punica granatum L. - ukrasni nar


  PYRACANTHA M. Roem. 1847. ROSACEAE - pirakanta
  186. Pyracantha coccinea M. Roem. - žarkocrvena pirakanta


  PYRUS L. 1753. ROSACEAE - kruška
  187. Pyrus communis L. - pitoma kruška


  QUERCUS L. 1753. FAGACEAE - hrast
  188. Quercus cerris L. - hrast cer
  189. Quercus coccinea Münchh. - grimiznocrveni hrast
  190. Quercus palustris Münchh. - močvarni hrast
  191. Quercus robur L. - hrast lužnjak
  192. Quercus robur 'Fastigiata'
  193. Quercus rubra L. - crveni hrast
  194. Quercus x turneri Willd. - Turnerov križani hrast


  RHAMNUS L. 1753. RHAMNACEAE - žestika
  195. Rhamnus catharticus L. - euroazijska žestika
  196. Rhamnus frangula L. - maloazijska žestika  RHODODENDRON L. 1753. ERICACEAE - rododendron-azalea
  197. Rhododendron japonicum (A. Gray) J. V. Suringar - japanski rododendron
  198. Rhododendron luteum Sweet - žuti rododendron
  199. Rhododendron ponticum L. - pontski rododendron


  RHUS L. 1753. ANACARDIACEAE - ruj
  200. Rhus glabra L. - goli ruj
  201. Rhus typhina L. - čekinjavi ruj
  202. Rhus typhina 'Dissecta'


  RIBES L. 1753. GROSSULARIACEAE - ribiz
  203. Ribes nigrum L. - crni ribiz
  204. Ribes sanguineum Pursh - krvavocrveni ribiz


  ROBINIA L. 1753. FABACEAE - bagrem
  205. Robinia pseudoacacia L. - obični bagrem
  206. Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
  207. Robinia pseudoacacia 'Pendula'
  208. Robinia viscosa Vent. - američki bagrem


  ROSA L. 1753. ROSACEAE - ruža

  209. Rosa canina L. - divlja ruža

  210. Rosa chinensis Jacq. - kineska ruža
  211. Rosa gallica L. - galska ruža
  212. Rosa multiflora Thunb. ex Murray - mnogocvjetna ruža
  213. Rosa rugosa Thunb. - naborana ruža


  RUBUS L. 1753. ROSACEAE - kupina
  214. Rubus idaeus L. - sibirska kupina
  215. Rubus illecebrosus Focke - japanska kupina
  216. Rubus odoratus L. - mirisna kupina


  SALIX L. 1753. SALICACEAE - vrba
  217. Salix alba L. - bijela vrba
  218. Salix alba L. 'Vitellina'
  219. Salix babylonica L. - žalosna vrba
  220. Salix caprea L. - vrba iva
  221. Salix matsudana Koidz. 'Tortuosa' - kovrčava vrba
  222. Salix reticulata L. - mrežičasta vrba
  223. Salix rosmarinifolia L. - ružmarinolisna vrba
  224. Salix triandara L. emend. Ser. - troprašnička vrba


  SAMBUCUS L. 1753. SAMBUCACEAE - bazga
  225. Sambucus ebulus L. - azijska bazga
  226. Sambucus nigra L. - crna bazga
  227. Sambucus nigra 'Albovariegata'
  228. Sambucus racemosa L. - grozdasta bazga


  SASA (Burb.) Camus POACEAE - bambus
  229. Sasa palmata Burb. - dlanolisni bambus


  SOPHORA L. 1753. FABACEAE - sofora
  230. Sophora japonica L. - japanska sofora


  SORBUS L. 1753. ROSACEAE - oskoruša
  231. Sorbus aria (L.) Crantz - arijska oskoruša
  232. Sorbus aucuparia L. - euroazijska oskoruša


  SPARRMANNIA L. f. TILIACEAE - sparmanija
  233. Sparrmannia africana L. f. - afrička sparmanija


  SPIRAEA L. 1753. ROSACEAE - suručica
  234. Spiraea x arguta Zabel - oštrozuba hibridna suručica
  235. Spiraea douglasii Hook. - Douglasova suručica
  236. Spiraea japonica L. f. 'Anthony Waterer'
  237. Spiraea thunbergii Siebold ex Blume - Thunbergova suručica
  238. Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel - Van Houtteova suručica


  STAPHYLEA L. 1753. STAPHYLEACEAE - klokočika
  239. Staphylea pinnata L. - perasta klokočika


  STEPHANANDRA Siebold et Zucc. 1843. ROSACEAE - ovijenac

  240. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel - istočnjački ovijenac


  SYMPHORICARPOS Duhamel. 1755. CAPRIFOLIACEAE - biserak
  241. Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake - bijeli biserak
  242. Symphoricarpos orbiculatus Moench - okrugli biserak


  SYRINGA L. 1753. OLEACEAE - jorgovan
  243. Syringa x chinensis Willd. - ruenski hibridni jorgovan
  244. Syringa josikaea J. Jacq. f. ex Rchb. - Josikin jorgovan
  245. Syringa sweginzowii Koehne et Lingelsh. - Sweginzowljev jorgovan
  246. Syringa vulgaris L. - obični jorgovan


  TAMARIX L. 1753. TAMARICACEAE - tamariks
  247. Tamarix pentandra Pall. - peteroprašnički tamariks
  248. Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb. emend. Willd. - euroazijski tamariks


  TILIA L. 1753. TILIACEAE - lipa
  249. Tilia cordata Mill. - srcolika lipa
  250. Tilia platyphyllos Scop. - velelisna lipa
  251. Tilia tomentosa Moench - srebrolisna lipa


  ULMUS L. 1753. ULMACEAE - brijest
  252. Ulmus minor Mill. - poljski brijest


  VACCINIUM L. 1753. ERICACEAE - borovnica
  253. Vaccinium myrtillus L. - obična borovnica


  VIBURNUM L. 1753. VIBURNACEAE - udikovina
  254. Viburnum farreri Stearn - Farrerova udikovina

  255. Viburnum lantana L. - tamna udikovina
  256. Viburnum tinus L. - mediteranska udikovina


  VINCA L. 1753. APOCYNACEAE - zimzelen
  257. Vinca major L. - veliki zimzelen
  258. Vinca minor L. - mali zimzelen


  VISCUM L. 1753. VISCACEAE - imela
  259. Viscum album L. - bjelogorična bijela imela


  VITIS L. 1753. VITACEAE - loza
  260. Vitis riparia Michx. - primorska loza
  261. Vitis vinifera L. - vinova loza


  WASHINGTONIA H. Wendl. 1879. ARECACEAE - vašingtonija
  262. Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl. - kalifornijska vašingtonija


  WEIGELA Thunb. 1780. CAPRIFOLIACEAE - vajgelija
  263. Weigela florida (Bunge) A. DC. - ukrasna vajgelija
  264. Weigela florida 'Eva Rathke'
  265. Weigela florida 'Newport Red'


  WISTERIA Nutt. 1818. FABACEAE - glicinija
  266. Wisteria floribunda (Willd.) DC. - mnogocvjetna glicinija
  267. Wisteria sinensis (Sims) Sweet - kineska glicinija
  268. Wisteria sinensis 'Alba'
   
 4. ginkgob

  ginkgob Registrirani

  Joined:
  06.01.2010.
  Last seen:
  06.10.2016.
  Messages:
  768
  Messages This Month:
  0
  Messages Last Month:
  0
  Messages Last 100 Days:
  0
  Messages Last Year:
  1
  Spol:
  Ratings:
  +112 / 4 / -0
  Arboretum Opeka - opći podaci + zbirka - vazdazelene biljke!

  Što sve ima u Arboretumu Opeka od vazdazelenih biljaka:
  ABIES Mill. 1753. PINACEAE jela
  1. Abies alba Mill. - obična jela
  2. Abies amabilis (Douglas ex Loudon) Douglas ex J.Forbes - pacifička jela
  3. Abies balsamea (L.) Mill. - balzamska jela
  4. Abies cephalonica Loudon - grčka jela
  5. Abies concolor (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr. - koloradska jela
  6. Abies concolor 'Violacea'
  7. Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. - gorostasna jela
  8. Abies magnifica A. Murray bis - čarobna jela
  9. Abies nordmanniana (Steven) Spach - kavkaska jela
  10. Abies numidica de Lannoy ex Carrière - alžirska jela
  11. Abies pinsapo Boiss. - španjolska jela
  12. Abies procera Rehder - plemenita jela
  13. Abies procera 'Glauca'

  CALOCEDRUS Kurz 1873. CUPRESSACEAE - kalocedar
  14. Calocedrus decurrens (Torr.) Florin - kalifornijski kalocedar


  CEPHALOTAXUS Siebold et Zucc. 1842. CEPHALOTAXACEAE patisa
  15. Cephalotaxus harringtonia (Knight ex J. Forbes) K. Koch - Harringtonova patisa


  CHAMAECYPARIS Spach 1841. CUPRESSACEAE pačempres
  16. Chamaecyparis lawsoniana (A. E. Murray bis) Parl. - Lawsonov pačempres
  17. Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'
  18. Chamaecyparis lawsoniana 'Aurea'
  19. Chamaecyparis lawsoniana 'President Roosevelt'
  20. Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen'
  21. Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'
  22. Chamaecyparis lawsoniana 'Triomf van Boskoop'
  23. Chamaecyparis lawsoniana 'Winston Churchill'
  24. Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii'
  25. Chamaecyparis lawsoniana 'Youngii'
  26. Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach - nutkanski pačempres
  27. Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea'
  28. Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'
  29. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. ex Endl. - hinoki pačempres
  30. Chamaecyparis obtusa 'Aurea'
  31. Chamaecyparis obtusa 'Compacta'
  32. Chamaecyparis obtusa 'Filicoides'
  33. Chamaecyparis obtusa 'Filiformis'
  34. Chamaecyparis obtusa 'Nana'
  35. Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'
  36. Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea'
  37. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) - pjegavi pačempres
  38. Chamaecyparis pisifera 'Aurea'
  39. Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
  40. Chamaecyparis pisifera 'Gold Spangle'
  41. Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'
  42. Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'
  43. Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Sulphurea'

  CRYPTOMERIA D. Don 1838. TAXODIACEAE - kriptomerija
  44. Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don - japanska kriptomerija


  CUPRESSUS L. 1753. CUPRESSACEAE - čempres
  45. Cupressus sempervirens L. var. sempervirens - obični čempres


  (GINKGO L. 1771. GINKOGACEAE- ginko
  46. Ginkgo biloba L. - dvorežnjasti, dvolapi, dvokrpasti ginko
  47. Ginkgo biloba 'Laciniata')


  JUNIPERUS L. 1753. CUPRESSACEAE borovica - A
  48. Juniperus chinensis L. - kineska borovica
  49. Juniperus chinensis 'Albovariegata'
  50. Juniperus chinensis 'Keteleeri'
  51. Juniperus chinensis 'Stricta'
  52. Juniperus communis L. - obična borovica
  53. Juniperus communis 'Compressa'
  54. Juniperus communis 'Cracovica'
  55. Juniperus communis 'Hibernica'
  56. Juniperus communis 'Repanda'
  57. Juniperus communis 'Suecica'
  58. Juniperus horizontalis Moench - puzava borovica
  59. Juniperus horizontalis 'Bar Harbor'
  60. Juniperus horizontalis 'Douglasii'
  61. Juniperus horizontalis 'Plumosa'
  62. Juniperus horizontalis 'Prostrata'
  63. Juniperus horizontalis 'Wiltonii'
  64. Juniperus x media 'Hetzii'
  65. Juniperus x media 'Pfitzeriana'
  66. Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'
  67. Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca'
  68. Juniperus x media 'Plumosa'
  69. Juniperus x media 'Plumosa Aurea'
  70. Juniperus sabina L. - planinska borovica
  71. Juniperus sabina 'Blue Danube'
  72. Juniperus sabina 'Cupressifolia'
  73. Juniperus sabina 'Tamariscifolia'
  74. Juniperus sqamata 'Meyeri'
  75. Juniperus virginiana L. - virginijska borovica
  76. Juniperus virginiana 'Glauca'
  77. Juniperus virginiana 'Globosa'


  LARIX Mill. 1753. PINACEAE - ariš
  78. Larix decidua Mill. - europski ariš
  79. Larix sibirica (Münchh.) Ledeb. - sibirski ariš


  METASEQUOIA Miki ex Hu et W.C. Cheng 1948. TAXODIACEAE - metasekvoja
  80. Metasequoia glyptostroboides Huet W.C. Cheng - kineska metasekvoja


  PICEA A. Dietr. 1824. PINACEAE - smreka
  81. Picea abies (L.) H. Karst. - obična smreka
  82. Picea abies 'Compacta'
  83. Picea abies 'Inversa'
  84. Picea abies 'Remontii'
  85. Picea abies 'Viminalis'
  86. Picea abies 'Virgata'
  87. Picea breweriana S. Watson - žalosna smreka
  88. Picea glauca 'Conica'
  89. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière - mandžurijska smreka
  90. Picea obovata Ledeb. - sibirska smreka
  91. Picea omorika (Pančić) Purk. - Pančićeva omorika
  92. Picea orientalis (L.) Link - kavkaska smreka
  93. Picea orientalis 'Aurea'
  94. Picea pungens Engelm. - bodljikava smreka
  95. Picea pungens 'Argentea'
  96. Picea pungens 'Koster'


  PINUS L. 1753. PINACEAE - bor
  97. Pinus cembra L. - alpski bor
  98. Pinus heldreichii H. Christ - Heldreichov bor
  99. Pinus jeffreyi Grev. et Balf. - Jeffreyev bor
  100. Pinus leucodermis Antoine - bor munjika
  101. Pinus mugo Turra - planinski bor
  102. Pinus nigra J. F. Arnold - crni bor
  103. Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra - austrijski crni bor
  104. Pinus peuce Griseb. - Elov bor
  105. Pinus rigida Mill. - hrapavi bor
  106. Pinus strobus L. - američki borovac
  107. Pinus sylvestris L. - obični bor
  108. Pinus wallichiana A. B. Jacks. - Wallichov bor


  PSEUDOTSUGA Carrière 1867. PINACEAE - duglazija
  109. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Menziesova duglazija
  110. Pseudotsuga menziesii f. caesia (Schwer.) Franco - siva Menziesova duglazija
  111. Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn.) Franco - plavozelena duglazija


  SCIADOPITYS Siebold et Zucc. 1842. SCIADOPITYACEAE - sciadopit
  112. Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc. - japanski sciadopit


  SEQUOIAEDENDRON J. Buchholz 1939. TAXODIACEAE - mamutovac
  113. Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz - golemi mamutovac


  TAXODIUM Rich. 1810. TAXODIACEAE - taksodij
  114. Taxodium distichum (L.) Rich. - močvarni taksodij


  TAXUS L. 1753. TAXACEAE - tisa
  115. Taxus baccata L. - obična tisa
  116. Taxus baccata 'Adpressa'
  117. Taxus baccata 'Adpressa Aurea '
  118. Taxus baccata 'Dovastoniana'
  119. Taxus baccata 'Fastigiata'
  120. Taxus baccata 'Fastigiata Aureovariegata'
  121. Taxus baccata 'Lutea'
  122. Taxus baccata 'Procumbens'
  123. Taxus baccata 'Washingtonii'
  124. Taxus brevifolia Nutt. - tisa kratkog lista
  125. Taxus x media Rehder - Hatfieldova križana tisa
  126. Taxus x media 'Hatfieldii'
  127. Taxus x media 'Hicksii'


  THUJA L. 1753. CUPRESSACEAE - tuja
  128. Thuja occidentalis L. 1753. - sjevernoamerička tuja
  129. Thuja occidentalis 'Columna'
  130. Thuja occidentalis 'Elegantissima'
  131. Thuja occidentalis 'Ellwangeriana'
  132. Thuja occidentalis 'Fastigata'
  133. Thuja occidentalis 'Globosa'
  134. Thuja occidentalis 'Little Gem'
  135. Thuja occidentalis 'Lutea'
  136. Thuja occidentalis 'Recurva Nana'
  137. Thuja occidentalis 'Rheingold'
  138. Thuja occidentalis 'Rosenthalii'
  139. Thuja occidentalis 'Semperaurea'
  140. Thuja occidentalis 'Wareana'
  141. Thuja occidentalis 'Woodwardii'
  142. Thuja orientalis L. 1753. - orijentalna tuja
  143. Thuja plicata Donn ex D. Don - golema tuja
  144. Thuja standishii (Gordon) Carrière - japanska tuja


  THUJOPSIS Siebold et Zucc. ex Endl. 1842. CUPRESSACEAE - tujopsis
  145. Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc. - južni tujopsis
  146. Thujopsis dolabrata 'Variegata'


  TORREYA Arn. 1838. TAXACEAE - toreja
  147. Torreya taxifolia Arn. - floridska toreja


  TSUGA Carrière 1855. PINACEAE- čuga
  148. Tsuga canadensis (L.) Carrière - kanadska čuga
  149. Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. - šarana čuga
  150. Tsuga mertensiana (Bong.) Carrière - zapadnoamerička čuga


  Nešto o nacionalnim parkovima Hrvatske - pregled!, Pijani Tvor, vrtlarstvo, ribolov, gastronomija, gastro, www.pijanitvor.com, vrt, biljke, ribe, pijani, tvor, pijanitvor, gardening, fishing, garden, fish, bilje, pijanitvor.com, more, kuhanje, kuhinja
   
  Last edited by a moderator: 22.03.2010.